Opisy warsztatów i spotkań / Workshops and meetings descriptions

pełen program tu / fll schedule in here
PIĄTEK, 27.06
17.30-19.00  „Coś takiego nie może istnieć” czyli (nie)widoczność kobiet nieheteronormatywnych w Białymstoku i nie tylko  /prezentacja projektu+ dyskusja/
‘Something like it cannot exist”  or the invisibility of non-heteronormative women in Białystok and other places  /presentation of a project + discussion/
„Coś  takiego nie może istnieć” to projekt realizowany przez Emilię  i Annę w  Białymstoku. Jego tytuł odnosi się do słów królowej Wiktorii do  ministra, który chciał zakazać stosunków seksualnych między kobietami w  Wielkiej Brytanii. Jego celem było upomnienie się i odzyskiwanie  przestrzeni miejskiej dla kobiet nieheteronormatywnych (lesbijek, kobiet  biseksualnych, transpłciowych, queerowych) w Białymstoku, które nie  wpisują się w tradycyjny wizerunek kobiecości. Jest też próbą  rozpoczęcia dialogu o współistnieniu różnych grup społecznych w jednej  przestrzeni miejskiej. Składa się z  wirtualnej galerii fotografii  zawierającej zdjęcia uczestniczek projektu oraz miejskiej galerii  fotografii na nośnikach reklamowych. Jest to projekt w pełni oddolny  sfinansowany crowdfoundingowo. Chciałam zaprosic do dyskusji nie tylko o  projekcie, ale też o heteronormie, nieheteronormatywności, mieście,  przestrzeni publicznej i tej prywatnej, intymnej i tym jak obie się na  siebie nakładają, o widoczności, tym do czego jest nam potrzebna,  kampaniach społecznych i wszystkim co tylko przyjdzie nam do głowy.
‘Something like it cannot exist”  is a project realized by Emilia and Anna in Białystok. The title is a  quotation of Queen Victoria speaking to her minister, who wanted to ban  sexual intercourse between women in the United Kingdom. The project’s  aim is to regain the public space for homosexual, bisexual, transsexual,  and queer women (LBTQ), who do not belong to the traditional image of  femininity. The project follows the current of socially engaged  photography. By its means, we strive for creating a free and safe  environment for living for everyone in our city, regardless of the  differences between each other. It consist of virtual photo gallery including photographs of our participants and urban photo gallery  in the form of an outdoor campaign. It is a grassroots project,  financed through crowd-funding. The authors would like to hold a  discussion on heteronormativity, non-heteronormativity, city, public and  private spaces, as well as intimate spaces and how those overlap, on  visibility and why do we need it, on social campaigning and anything  else that comes to our minds.
19.30-21.00 filmy: Bike Smut rowerowe porno / movies: Bike Smut
Bike  Smut to międzynarodowy, objazdowy festiwal krótkich form filmowych  celebrujących seks pozytywność połączoną z miłością do środków  transportu napędzanych siłą ludzkich mięśni. Na QueerFeście zobaczymy  kolekcję filmów z ostatnich dwóch lat, zrobionych przez różne osoby z  całego świata.
Bike Smut is an  international touring film festival of short films celebrating  sex-positive culture and human-powered transportation. We will be  screening a collection from the past two years of submissions made by  different people from all over the world.
21:30 występ / performance
Misha Badasyan
opis wkrótce / description soon in here!
Plac zabaw, czyli ciotowska pieśń miłosna / Playground, or a fag love song
opis wkrótce / description soon in here!
——————————————————————————————–
SOBOTA, 28.06
12-14.00 warsztat: bezpieczniejszy seks / safer sex workshop
Warsztat o tym jak być aktywną seksualnie i jednocześnie zdrową i szczęśliwą osobą. Skoncentrowany na nienormatywnych kontaktach seksualnych i mniej znanych chorobach przenoszonych drogą płciową.
Workshop about how to keep oneself happy and healthy when having sex. Focused on non-normative sex and those less commonly known STI’s.
12.00-15.00 gra RPG część 1 / RPG game, part 1
XXIII  wiek. Po kilku katastrofach ekologicznych i wyczerpaniu większości  nieodnawialnych źródeł energii ziemia a także cywilizacja wróciła powoli  do równowagi ale w nieco innej. formie. Ludzie wycofali się z wielu  miejsc gdzie życie przez jakiś czas nie było możliwe, a przez ten czas  przyroda odebrała swoje prawa. Większa część planety pokryła się na nowo  lasami, puszczami, dżunglami. Ludzkość odbudowują c cywilizację skupiła  się w ośmiu wielkich aglomeracjach miejskich na różnych kontynentach:  Europe City (na terenie dzisiejszej Skandynawii), Middle Asia City ,  Arabia City, India City, China City, Africa City (w okolicach  dzisiejszej Kenii), North America City (dzisiejsza Kanada) i South  America City (dzisiejsza Brazylia). Ich mieszkańcy to z grubsza grupy  etniczne zamieszkujące te części świata (choć np. Europe i North America  są bardziej multikulturowe – trochę jak współczesna Europa i Ameryka).  Transport pomiędzy miastami odbywa się drogą lotniczą. Życie w miastach  przypomina dzisiejsze, jednak ludzie posługują się – siłą rzeczy –  bardziej „ekologicznymi” źródłami energii – charakterystycznym elementem  krajobrazu są np. elektrownie wiatrowe. Odkryto też i naukowo  udowodniono istnienie magii, która stała się dziedziną traktowaną na  równi z nauką. Powstały uczelnie magiczne, gdzie czarownicy kształcą się  tak jak inżynierowie czy naukowcy (i taki też mają status w  społeczeństwie). Specjalności typu telepatia, kontakt z siłami natury,  energiami których istnienie odkryto dopiero niedawno, także magicznie  wytwarzane źródła energii – zresztą nie ma rozdzielności miedzy magia i  nauką – są używane razem i wiele urządzeń korzysta jednocześnie z  techniki i czarodziejskich energii. 
Rządy  przypominają z grubsza dzisiejsze zachodnie liberalne demokracje –  czyli do pewnego stopnia  swobody obywatelskie ale też pewna kontrola. 
Poza  miastami  oficjalnie nie ma cywilizacji, natomiast mieszkaja tam  społecznosci anarchistów a takzę  poszukiwacze przygód, grupy religijne,  i inni, którzy z różnych powodów szukają życia poza oficjalnym  społeczeństwem .W miastach nie wiadomo dużo o ich losie – władze  niechętnie patrzą na ludzi wychodzących poza te tereny, ludzie którzy  raz tam byli mają utrudniony nieraz powrót, są przez jakiś czas po  powrocie są pod obserwacja służb medycznych i policyjnych, a ktoś kto ma  zaznaczone w papierach , ze był poza miastem może mieć przez to  trudności w życiu zawodowym i społecznym. Spowodowane jest to tym ,ze  podobno  na pozamiejskich „ terenach” odkryto ślady niezbadanych i  tajemniczych energii, a może nawet form życia – taka jest przynajmniej  wersja oficjalna wokół których krąży wiele domysłów i teorii  spiskowych. 
Wszyscy  obywatele są dwujęzyczni od małego – posługują się językiem narodowym  swoich przodków i angielskim, który stał się czymś w rodzaju „wspólnej  mowy” w świecie Tolkiena. 
Imiona i nazwiska pochodzą z języków narodowych. 
Architektura  : generalnie przypomina współczesną postmodernistyczną architekturę –,  minimalizm, formy organiczne, szkło, często materiały bardziej  ekologiczne – np. elementy surowego drewna. Większa ilość zieleni niż we  współczesnych miastach. 
Sposób  ubierania się: generalnie zbliżony do współczesnego jednak do  mainstreamu weszły akcesoria w naszych czasach kojarzone z subkulturami  młodzieżowymi: dready, irokezy, kolczyki, długie włosy u mężczyzn,  ćwieki, tatuaże, kolorowe włosy itp. są elementami noszonymi przez  zwykłych spokojnych obywateli, biznesmenów, polityków (w oficjalnym  stroju w połączeniu z garniturem, który jednak pozostał w modzie.)  generalnie panuje duża dowolność i swoboda w stroju. 
SOON IN ENGLISH!
14.30- 16.30
warsztaty owocowe / fruit workshop
uwaga: warsztat tylko dla kobiet i osób trans!
note: workshop exclusively for women and trans people
Warsztat  ma na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której możliwa będzie  eksploracja możliwości “odzyskania” przyjemności i samo-określenia.  Pierwsza część będzie dotyczyła bezpiecznego seksu oraz wypracowania  trans-inkluzywnego słownika do rozmowy o ciałach, seksie i genitaliach  bez powielania cis-normatynych reguł. Nasze ciała są często  przedstawiane nam jako podlegające binarnemu podziałowi przedmioty  akademickich debat i analiz medycznych. Postaramy się aktywnie odzyskać  cielesność jako pole do politycznej kreatywności i przejemności. W  następnej części warsztatu zapraszam osoby w nim uczestniczące do  stworzenia własnych/wymarzonych genitaliów z owoców. Dzięki  plastyczności owocowego materiału te nowe kreakcje mogą być podyktowane  fantazją i pożądaniem, bez ograniczeń dyktowanych przez normy i  stereotypowe wyobrażenia różnicy płciowej. Osoby uczestniczące będą  mogły też konstruować sex-zabawki z owoców, które stanowiłyby  alternatywę dla masowo produkowanych, drogich, często normatywnych,  ograniczających, i przez to wykluczających, produktów tego typu  dostępnych na rynku. Konstruowanie własnych przyjemności poprzez owocowy  materiał tak, aby korespondowały z wyobrażeniem siebie, swoich fantazji  i potrzeb to rewolucyjne działanie, którego nie powstydziłaby się sama  Emma G.
The  workshop’s aim is to create a safer space, which will allow us to  explore the possibilities of reclaiming our pleasure and  self-definition. First part will depict safer sex and working on  trans-inclusive vocabulary to talk about bodies, sex and genitals  without coping the cis-normative rules. Our bodies are often presented  as objects of academic debates and medical analysis divided into binary  categories. We will try to actively reclaim corporeality as a field for  political creativeness and pleasure. In the next part of the workshop we  invite people to create their own, dreamed-of genitals from fruits.  Thanks to fruits plasticity the new creations can be made with fantasy  and lust, not limited by norms and stereotypical ideas about sex  differences. Participants will also be able to create fruity sex toys,  which would be an alternative to mass produced, expensive, often  normative and exclusive products of this kind available on the market.  Construction of our own pleasures so that they correspond with our own  ideas about ourselves, our fantasies and needs using the fruit as a  basic material is a revolutionary act, of which Emma G. herself would be  proud.
14:30 – 16:30
warsztaty FOTO-PORNO-QUEER-VIDEO, krok 1: z archiwum xxy
FOTO-PORNO-QUEER-VIDEO workshops, step 1: xxy archive
Na początek trochę teorii – czym jest, a czym na pewno nie, queerowe porno?
Potem rozmowa – jakie zdjęcia i filmy nam się podobają i dlaczego?
Na koniec odrobina techniki – jak zacząć, na co nie zwracać uwagi i co
zrobić z cyckami.
Możemy analizować przykłady – w tym celu przynieście jakieś zdjęcia
(można ukraść z sieci, domowego archiwum współlokatora, przejrzeć fotki
w telefonie, zrobić coś na szybkości albo opowiedzieć), zarówno od
strony formalnej (kadry, światło, estetyka etc.) jak i emocjonalnej
(podnieca mnie, bo tak).
Na dwugodzinną pogadankę z elementami warsztatu zapraszają milu i mo.
milu and mo invite you for a two-hour long talk with workshop-like elements.
A  bit of theory for the beginning: what is and what is for sure not queer  porn? After that – a talk: what photos and movies do we like and why?  And some technical skills for a good finish: how to begin, what not to  pay attention to and what to do with tits.
We can  also analyze some examples – to do so we will need you to bring some  photos (you can steal them from the internet, home archive of your  roommate, look up your phone photos, make something up quickly or just  describe a photo). We’ll focus on different aspects – formal ones  (light, aesthetics, frame) and emotional (it turns me on just because).
17.30-19.30
warsztat: porno rowerowe kolaże / workshop: bike smut collage
Ten  warsztat pozwoli wam dosłownie zdekonstruować tradycyjne spojrzenie na  porno i rowery i stworzyć z tych dwóch elementów zupełnie nową jakość.
This workshop literally allows you to deconstruct traditional views of porn and bicycles and reassemble them into something new.
 
17.30-19.30
warsztat: męskie doświadczenie patriarchalnej opresji – zapisy!
workshop: male experience of patriarchal oppression – please sign up!
uwaga: warsztat tylko dla osób socjalizowanych jako mężczyźni / note: workshop exclusively for male-socialized people!
Celem  spotkania jest wspólne dzielenie się doświadczeniami opresji,  przemyśleniami i emocjami związanymi z uczestnictwem w ruchu queerowym /  feministycznym. Warsztat dla osób socjalizowanych do życia jako  mężczyźni będzie punktem wyjścia do otwartej dyskusji o genderowo  inkluzywnych strategiach działania dla ruchu feministycznego.
The  aim of the workshop is to share the experiences of oppression, thoughts  and emotions connected with being in the queer/feminist movement. The  workshop will be a starting point for an open discussion about gender inclusive strategies for feminist movement, which happens the next day.
20:00 -21:00 wykład: o polityczności queer / lecture: on the politics of queer
 “Ciała polityki, polityka ciał” / The body of politics, politics of the body
                                   
Rozważania  wokół tezy, że punktem odniesienia każdej polityki — a przynajmniej  każdej nowoczesnej biopolityki — są przede wszystkim materialne ciała:  ich produktywnosć, płodonosć, żywotnosć, sprawnosć, komfort, ból,  przyjemnosć, ekspresja płciowa itd.  
Thoughts  around a thesis, that the benchmark for any politics, or at least any  modern biopolitics, is the material body: its productivity, fertility,  vitality, ability, comfort, pain, pleasure, gender expression, etc.
21:15 – 22:15 performance
opis wkrótce/ descirption soon in here!
22:30 koncerty / concerts
Ludska Podoba (Ukraina/Ukraine)
eksperymentalna elektroniczna muzyka pop
temat: miłość, kłir, feminizm, seksualność
skład: Anatoly Belov – wokal, teksty, George Babanskii – kompozytor, Ivanna Yarema – wokal, Alexander Ratushnjack – perkusja
experimental electronic pop music
Subject: love, queer, feminism, sexuality
Anatoly Belov – vocals, lyricist, George Babanskii – composer, Ivanna Yarema – vocals, Alexander Ratushnjack – percussion
Peanut Envy (Berlin)
Kampowy  szoł z pełnym mocy rapem o trans sprawach, okraszony oburzającym  śpiewem i tańcem. Lubią dramatyzować z myślą o publiczności.
A  campy show with powerful rapping about trans issues and lots of  outrageous singing and dancing. We like to ham it up for our audiences.
afterparty:
dj cyborgmonkey 
KVIR COLD WAVE – queer feminist dj set
riot grrrls, synth-pop, house,electro-trash, disco, euro-trash; dobra zabawa gwarantowana!
dj REIP (wwa/olsztyn)
Rewolucyjne lewackie rapsy spotykają queerowy hip-hop. Muzyka do tańca i przytulańca. Didżejski debiut.
Revolutionary leftist rap meets queer hip-hop. Music for dancing and cuddling. A debut. 
 
w czasie party / during the party:FOTO-PORNO-QUEER-VIDEO – krok 2: szybka akcja, szybki montaż / FOTO-PORNO-QUEER-VIDEO – step 2: quick action, quick montage
Krok 2: szybka akcja, szybki montaż
My przygotujemy przestrzeń, intymną, może nawet ładną – mini studio
filmowe. I mamy sprzęt! Wy wpadniecie w trakcie imprezy i dacie się
skręcić/będziecie się skręcać albo wkręcać inne osoby – interesują nas
wszelkie fazy zbliżeń międzyludzkich. Celem jest nagranie krótkiego
klipu video-para-dokumento-art, w którym wystąpi możliwie dużo osób, w
dowolnych konfiguracjach, całujących się (jak masz ochotę na coś więcej,
masz z kim i macie zgodę, my nie mamy nic przeciwko). Możecie się znać,
nie znać albo poznać 5 minut wcześniej na parkiecie.
Każda osoba decyduje co chce pokazać/przekazać i jak. My dokumentujemy
to, co i tak się wydarzy, a może dzięki temu projektowi zdarzy się coś,
co inaczej nigdy by się nie wydarzyło?
Premiera dnia następnego.
Na trzygodzinne nocne warsztaty z wystąpień niepublicznych zapraszają
milu i mo.
milu and mo invite you for a three-hours long night workshops from non-public performance.
We  prepare the space, intimate, even cozy – mini film studio. And we have  the equipment! You pop in during the party and let yourself be  filmed/film other people – we are interested in all the phases of human  close-up. The aim is to record a short video/ para documentary/art clip,  including as much actors as possible in different configurations:  kissing (if you want to push it further, you have someone to do it with,  we are all up to it!). You can be friends, strangers or just met 5  minutes ago on the dance floor. Each one decides what to show and how.  We document what happens. Maybe thanks to this project something that  would not happen otherwise happens? Premiere will take place the next  day.
—————————————————————————————————————-
NIEDZIELA, 29.06
14.00-15.30  warsztat: miłość i anarchizm / workshop: love and anarchism
Sfera  miłości jest bardzo często wykluczana z rozważań politycznych i  trywializowana. Na warsztacie chcemy się z nią zmierzyć i porozmawiać o  tym, jak wzorce kulturowe oparte na pojęciu własności, kontroli i  hierarchii oddziałują na nasze życie emocjonalne, szczególnie przy  budowaniu relacji z innymi osobami. Jaki wpływ ma to na tworzenie klas,  ras, narodowości, czy innych sztucznych podziałów, które niezbędne są  dla funkcjonowania systemu kapitalistycznego? Jakie związki są przez  społeczeństwo uważane za wartościowe, a jakie za patologiczne i  niezdrowe? Na ile jesteśmy wolni i wolne w wyborze, w jakich relacjach  chcemy żyć, a na ile oddziałują na nas schematy zachowań, wpajane nam od  dzieciństwa? Na ile powielamy przez to struktury władzy i tworzymy  hierarchiczne więzi na jednostkowym poziomie? Jak możemy krytykować i  zmieniać te normy i zasady? Jak tworzyć relacje z przyjaciółmi_kami,  kochankami, rodziną, oparte na poszanowaniu wolności jednostki? Czym są  alternatywne rodzaje związków (poliamoria, relacje anarchistyczne  (relationship anarchy)) i jakie są ich pozytywne i negatywne strony? Czy  możemy stworzyć inną etykę miłości, odchodzącą od monogamicznego,  heteroseksualnego schematu? Poprzez rozmowę i podzielenie się swoimi  doświadczeniami postaramy się przyjrzeć wartościom, jakie towarzyszą nam  w tworzeniu związków, a zarazem zadać sobie pytanie, jak możemy je  dekonstruować i tworzyć mniej opresyjne relacje.
Love  is very often excluded from political discussions. We want to face it  and talk about how cultural patterns based on the idea of ownership,  control and hierarchy influence our emotional life, especially when  building relationships with others. How does it influence the creation  of classes, races, nationalities or other artificial divisions,  necessary for capitalism to function? Which relationships are valued by  the society, and which are defined as pathological and unhealthy? To  what extend are we free in our choice of the relationships we want to  live in and how does the behavior patterns we are forced to follow since  the early childhood influence those choices? To what extend are we  copying power relations and creating hierarchical ties? How is it  possible to criticizes and change those norms? How to create  relationships with friends, lovers, family based on the respect for  freedom? What are the alternative forms of relationships (poliamory,  relationship anarchy) and what are the pros and cons of it? Is it  possible to create a different ethics of love, drifting away from  monogamic, heterosexual scheme? We want to have a closer look on the  values we associate with relationships through a talk and experience  exchange. We would like to find better solutions to build non-oppressive  relationships.
16.00-17.30 warsztat: inkluzywne genderowo strategie działania dla ruchu feministycznego /  workshop: gender inclusive strategies for feminist movement
Feminizm  przyciąga coraz więcej osób, także tych socjalizowanych do życia jako  mężczyźni. Pojawiają się wobec tego pytania: jak działać, by wszystkie  osoby czuły się komfortowo w podejmowanych działaniach? czy separatyzm  ma sens i jak daleko powinien sięgać? Nad odpowiedziami na te i inne  pytania spróbujemy podyskutować.
Feminism  attracts more and more people socialized as men. Due to that there are  questions rising: how to act, so that all the invilved people feel  comfortable? Is separatism a reasonable strategy and how far should it  reach? We will try to find answers for those and other questions through  discussion.
19:00-20.00 wykład: o Emmie Goldman / lecture: Emma Goldman
opis wkrótce / description soon in here
20:00 film: o Emmie Goldman / movie: Emma Goldman
American  Experience jest popularnym serialem historycznym, w którym ożywają  postaci i wydarzenia kształtujące przeszłość i teraźniejszość Ameryki.
Odcinek  poświęcony Emmie Goldman to półtoragodzinna filmowa biografia  osławionej wykładowczyni, nieustraszonej pisarki i bezlitosnej  wydawczyni. Zawiera świeże spojrzenie na postać Goldman z perspektywy  historyków Oza Frankela, Barry’ego Patemana i Roberta Rosenstone,  biografki Alice Wexler, pisarza E. L. Doctorowa, poety Andrei Codrescu i  dramatopisarzy Tony’ego Kushnera i Martina Dubermana.
American Experience brings to life the characters and stories that have shaped America’s past and present.
Emma  Goldman a ninety-minute biography of the notorious lecturer, fearless  writer, and merciless publisher, includes fresh perspectives on Goldman  offered by historians Oz Frankel, Barry Pateman, and Robert Rosenstone;  biographer Alice Wexler; novelist E. L. Doctorow; poet Andrei Codrescu;  and playwrights Tony Kushner and Martin Duberman.
 a poza tym w międzyczasie / all that’s there throughout the whole fest:
     
                                           
distro Otwartych Klatek / an animal rights organization Otwarte Klatki stand
Queer to dla nas intersekcjonalność. To zjednoczenie w walce przeciwko wszelkim formom opresji. Dlatego ważna jest dla nas obecność na feście Otwartych Klatek zajmujących się prawami zwierząt.
Queer to us means intersectionality. Queer means being united against any kind of oppression. That’s why the presence of an animal rights organization – Otwarte Klatki is important for us!
 stoisko tatuatorskie / tattoo stand 
opis wkrótce / description soon in here!
 distro Noc
Zapraszamy do queerowego, rozwiązłego, tryskającego  różnorodnością distro. Do kupienia będą festiwalowe koszulki, zabawki, użyteczne gadżety i ziny. Distro Noc to Nieheteronormatywne Orgiastyczne Ciągoty, jak twierdzą niektóre lub Nocne Onanistyczne Całuny lub też…
It’s a queer distro, slutty, smutty and spurting with diversity. You cen get festival t-shirts, sex toys, gadgets and zines in here. The name is untranslatable, but well.. use your imagination!
 filmy / movies
Tali  Tiller to kłirowa artystka pochodząca z Izraela, której prace mieszczą  się w obszarze fotografii, video art i filmu dokumentalnego. Tematyka  jej projektów artystycznych obejmuje wątki gejowskie/queerowe,  szczególnie te dotyczące ciała i seksualności. Poprzez osobiste związki,  symbolizm i pieczołowicie i artystycznie zaaranżowane fotografie,  artystka podejmuje tematy tożsamości, seksualności, feminizmu,  przynależności i pożądania. Celem jej sztuki jest zwrócenie się ku i  przełamanie norm wyznaczających akceptowane i pożądane sposoby życia.  Stara się pokazać alternatywne formy myślenia. Pracuje z kontekstem  reprezentacji ciała, tworzy sztukę przy użyciu własnego ciała oraz ciał  innych osób. Na KłirFeście zobaczymy 5 video artów z ostatnich 5 lat  pracy artystki. 
Tali Tiller is a queer, Israeli artist who works in the field of
photography, video art and documentary films. Her art projects concern
gay/queer  issues in general and body and sexuality in particular. Through  personal associations, symbolism and a carefully and aesthetically  staged photography, she grapples with issues of identity,  sexuality,feminism, belonging and desire. In her art she aims to address  and break
the  norms that delimitate certain forms of living as acceptable and  desirable and she strives to offer alternative ways of thinking. She  works with the context of body representation and makes art with her own  body as well as with bodies of others. Today we will see 5 video arts  from the last 5 years (about 15 min’ all together).
 graffiti
 opis wkrótce / description soon in here!
This entry was posted in General, Program, QueerFest. Bookmark the permalink.